ניהול טכנולוגיות

• איתור טכנולוגיות עם התמחות בחדשנות אנרגטית ותשתיות, לרבות אנרגיה קונבנציונלית, חלופית, אגירה, תחבורה חכמה ועוד.

• הטמעת טכנולוגיות ושירותי מחקר ופיתוח חיצוניים.

• יעוץ בנושאי כשירות פטנט של טכנולוגיות.