ניהול טכנולוגיות

• יעוץ לחברות ומקבלי החלטות בנושאי אנרגיה ומשאבים וחדשנות אנרגטית.
• איתור טכנולוגיות עם התמחות בחדשנות אנרגטית ותשתיות.

• הטמעת טכנולוגיות ושירותי מחקר ופיתוח חיצוניים לפרויקטים בחדשנות אנרגטית.

• בדיקת נאותות ומדרגיות למיזמים עתירי ידע בתעשייה.

• יעוץ בנושאי כשירות פטנט של טכנולוגיות.