ביקורת ביצועים למתקני אנרגיה

• ניתוח טכנו-כלכלי והערכת ביצועים למתקני אנרגיה לצרכי שדרוג והעלאת יעילות.

• ביקורת וניתוח כשלים מרחוק למתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים עם שימוש במתודולוגית PVFIC יחודית.