תכנון והנדסת מערכות

 תכנון והנדסת מערכות

• תכנון והנדסת מערכות אנרגיה לתחומי הפקת חשמל, תרמי ותחבורה.

• בניית מודלים טכנו-כלכליים עבור מיזמי הפקת חשמל בטכנולוגיה קונבנציונלית ומתחדשת, עם התמחות במתקנים פוטו-וולטאיים.

• בניית סימולציות למערכות אנרגיה.

• תכנון מערכות חשמל מנותקות רשת, המשלבות אנרגיה סולארית וסוללות.

בקש הצעה

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.