מדוע למד אנרג'י

מדוע למד אנרג'י

למד אנרג'י מציבה את עצמה בחזית הטכנולוגיה

עם הבנה יסודית בנושא הסיכונים העתידיים וההזדמנויות במשק האנרגיה המקומי והגלובאלי. למד אנרג'י מציעה שרות בלתי תלוי ואובייקטיבי ובכך כך סוללת דרך אופטימלית בבחירת פתרון טכנולוגי והנדסי להקמת ותחזוקת פרויקטים בתשתיות אנרגיה, עם התמחות המתקני הפקת חשמל סולארי. במהלך פעילותה בשוק מאז 2010, למד אנרג'י עמדה במספר אבני דרך של ביצוע תחזיות מדויקות בנושאים של הטמעת טכנולוגיות והשפעת טכנולוגיות משבשות על תמחור האנרגיה בשוק. בין היתר, למד אנרג'י הצביעה כבר בשנת 2011 על הסיכון שבפחת מוגבר של מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות, כתוצאה מצניחת מחירי פנלים חדשים - נושא שהתברר כקריטי בשוק הסולארי בישראל. למד אנרג'י גם ניתחה בצורה מעמיקה את פעילותה של בטר פלייס והצביעה על העלות הגבוהה של תפעול רשת הטעינה והחלפת הסוללות כמכשול אפשרי לחדירת הטכנולוגיה לשווקים. בנוסף, בדצמבר 2012 הוערכה ההשפעה הכלכלית של שדה גז תמר שפותח ביחס לשוק הישראלי - והניבה תוצאה מדויקת של 1% תוספת לתוצר.

מדוע למד אנרג'י

למד אנרג'י מביעה מסקנות יוצאות דופן 

כך לדוגמה, בניתוח השוק הסולארי בישראל משנת 2011 "כדאיות כלכלית של מתקנים פוטו-וולטאיים על פי תכנית התמריצים", למד אנרג'י הביעה הערכה יוצאת דופן כי הפחת הריאלי על מתקנים פוטו-וולטאיים יהיה הרבה מעבר למה שנהוג לחשוב בתעשייה. בזמנו, הערכנו בלמד אנרג'י כי בתרחיש הסביר, המתקנים הפוטו-וולטאיים בישראל יאבדו כמעט 100% משווים בתום תקופת הסובסידיה של עשרים שנה. קריא, למתקנים פוטו-וולטאיים שהותקנו בשנת 2011 תהיה הערכת שווי קרובה לאפס בתום חוזה עם חברת החשמל בשנת 2031 (סעיף 4.ה' בסקירה). הערכה זו גרמה לאי נחת בקרב הרגולטורים, הקבלנים, המממנים ואף היזמים, שהרי הדבר ערער את המודלים הכלכליים עליהם התבססה התעשייה לחישוב החזר השקעה. המציאות אם כן לא הייתה סלחנית - מחירי הפאנלים בעולם קרסו בעשרות אחוזים במשך השנתיים שלאחר פרסום הסקירה. היום כבר ברור כי מערכת מסחרית בהספק 50 קו"ט, שהשווי שלה בשנת 2011 היה כשש מאות אלף שקל, כבר איבדה חלק גדול משוויה כפחת. שווי מערכת פוטו-וולטאית שהותקנה בשנת 2011 יהיה ככל הנראה בסדר גודל של אחוזים בודדים בשנת 2031 או קרוב מאוד לשווי אפסי ביחס להערכת שווי המערכת ביום התקנתה.

מדוע למד אנרג'י

מי משתמש במחקרים של למד אנרג'י טכנולוגיות?

משרד החוץ הדרום קוריאני: "Effect of Tamar gas extraction on the Israeli market in 2013";
משרד הכלכלה הישראלי, היחידה לקידום השקעות זרות בישראל: "UNMANNED AERIAL VEHICLES AND DRONES";
האוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה, המרכז לאנליזת מאקרו יישומית: "
Slovak electricity market and the merit order effect of photovoltaics";
חברת סולטל סיסטמס
שוק תפעול ותחזוקה סולארית בעולם יעבור את רף 10 מיליארד דולר לשנה;