מקדמים חדשנות אנרגטית

ניהול טכנולוגיות

למד אנרג'י מבצעת איתור טכנולוגיות למטרות הטמעה, פיתוח מוצרים חדשים והשקעה. למד אנרג'י מתמחה בנושאי חדשנות אנרגטית ותשתיות לרבות באנרגיה קונבנציונלית, אנרגיה חלופית, אגירת אנרגיה, פתרונות תחבורה חכמה ועוד.

 

איתור ופיתוח טכנולוגיות

תכנון מערכות

למד אנרג'י טכנולוגיות עוסקת בתכנון והנדסת מערכות אנרגיה חדשניות, פיתוח סימולציות יעודיות ותכנון טכנו-כלכלי למיזמי אנרגיה ממקורות קונבנציונליים ומתחדשים בתחומי אספקת ואגירת חשמל, הפקת חום ותחבורה.

 

תכנון מערכות

סקירה ואנליזה

למד אנרג'י עוסקת בסקירה ואנליזה של משק האנרגיה ושוק הסחורות. למד אנרג'י מציעה ניתוח פונדמנטלי בנושאי משאבים ומגמות טכנולוגיות וביצוע הערכת סיכונים למשק האנרגיה, לרבות שימוש באנליזה לא לינארית (non-linear predictive analysis).

סקירה ואנליזה