ניהול טכנולוגיות

למד אנרג'י מציעה שירותי איתור והטמעת טכנולוגיות למטרות פיתוח מוצרים חדשים והשקעה. למד אנרג'י מתמחה בנושאי חדשנות אנרגטית ותשתיות לרבות באנרגיה קונבנציונלית, אנרגיה חלופית, אגירת אנרגיה, פתרונות תחבורה חכמה ועוד.

איתור ופיתוח טכנולוגיות

תכנון מערכות

למד אנרג'י טכנולוגיות עוסקת בתכנון והנדסת מערכות אנרגיה, תכנון טכנו-כלכלי למיזמי הפקת ואגירת חשמל ממקורות קונבנציונליים ומתחדשים בתחומי אספקת חשמל, הפקת חום ותחבורה, ומציעה שירותי בחינת ביצועים ואופטימיזציה לפרויקטים קיימים.

מדוע למד אנרג'י

סקירה ואנליזה

למד אנרג'י עוסקת בסקירה ואנליזה של משק האנרגיה ושוק הסחורות. למד אנרג'י מציעה ניתוח פונדמנטלי בנושאים של משאבים ומגמות טכנולוגיות וביצוע הערכת סיכונים למשק האנרגיה, לרבות שימוש באנליזה לא לינארית (non-linear predictive analysis).

מה אנחנו עושים?