קידום חדשנות אנרגטית

ניהול טכנולוגיות

איתור טכנולוגיות למטרות הטמעה, פיתוח מוצרים חדשים והשקעה. למד אנרג'י מתמחה בנושאי חדשנות אנרגטית ותשתיות לרבות באנרגיה קונבנציונלית, אנרגיה חלופית, אגירת אנרגיה, פתרונות תחבורה חכמה ועוד.

איתור ופיתוח טכנולוגיות

תכנון מערכות

תכנון והנדסת מערכות אנרגיה חדשניות, מחקר ופיתוח אפליקטיבי, פיתוח סימולציות ייעודיות ותכנון טכנו-כלכלי למיזמי אנרגיה ממקורות קונבנציונליים ומתחדשים בתחומי אספקת ואגירת חשמל, הפקת חום ותחבורה.

 

תכנון מערכות

סקירה ואנליזה

למד אנרג'י עוסקת בסקירה ואנליזה של משק האנרגיה ושוק הסחורות. למד אנרג'י מציעה ניתוח פונדמנטלי בנושאי משאבים ומגמות טכנולוגיות וביצוע הערכת סיכונים למשק האנרגיה, לרבות שימוש באנליזה לא לינארית (non-linear predictive analysis).

סקירה ואנליזה