מחקר ופיתוח

למד אנרג'י טכנולוגיות עוסקת ביזום וביצוע של מחקר ופיתוח תעשייתי אפליקטיבי בפרויקטים נבחרים, שחלקם מפורטים מטה. הפרויקטים עוסקים בפתרונות חדשניים בתחומי הפקת חשמל, אנרגיה חכמה ונושאי תחבורה מתקדמת.

אקסטריי למד אנרג'י

פרויקט אקסטריי ExtRay - הנו פרויקט מחקר תיאורטי לבדיקת התכנות של שיפור יעילות מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים באמצעות הוספת רכיבי חומרה רפלקטיביים. במסגרת מחקר תאורטי מקדים הוכחה האפשרות להגביר יעילות של מתקנים פוטו-וולטאיים בשעות אוף-פיק בתפוקת חשמל, וכך למעשה לאפשר הגברת תפוקה במערכות קיימות מבלי להוסיף קיבולת ממירים. במסגרת המחקר נבדקה קונסטלציה ייחודית של רכיבים רפלקטיביים ונקבע כי תוספת התפוקה במערכת יכולה להגיע עד כ- 4% במהלך שנה קלנדרית. פרויקט אקסטריי בוצע על ידי למד אנרג'י במהלך 2010. היות והוערך שהמשך הפיתוח של הטכנולוגיה יהיה מוצדק רק מעבר להשגת שיפור ביצועים של 10% בשנה למערכת, הוחלט שלא להמשיך בבניית פיילוט ועריכת ניסוי בשטח במתכונת שנבדקה. יחד עם זאת, עלו אפשרויות לשדרוג ארכיטקטורת הרכיבים הרפלקטיביים להשגת שיפור ביצועים גבוה יותר וכך הגדלת כדאיות במסחור הטכנולוגיה.

PEIC 2.0

פרויקט חקר השפעת תנודתיות מזג האוויר בישראל על תפוקת מתקנים פוטו-וולטאיים PEIC - בחינת קורלציה בין קרינת השמש באזורים אקלימיים שונים בישראל לבין תפוקת מתקנים פוטו-וולטאיים בשטח מאפשרת לבחון גורמי מערכת, סביבה ואקלים, העשויים להשפיע על ביצועי מערכות PV. המחקר PEIC 2.0 התמקד באנליזה של הקשר בין קרינה לביצועי מערכת ברזולוציה חודשית בתקופה שבין מרץ 2010 לאוגוסט 2014 והיווה גם בחינה כמותית מקיפה של ייצור אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בישראל. כפועל יוצא, המחקר מאפשר לבחון את חשיבות בחירת הרכיבים והתכנון ההנדסי והטכנולוגי במערכות PV בפרספקטיבה של תפוקת חשמל לאורך זמן, ובכך לאתר גורמים מהותיים לתכנון מיטבי של מערכת סולארית פוטו-וולטאית. מטרה שלישית של הפרוייקט היתה לייצר מודל מתקדם לחיזוי תפוקה של מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות לפי אזורים אקלימיים בישראל לטווח בינוני וארוך, תוך התחשבות בסיכונים האקלימיים. הפרוייקט המחקרי התבצע על ידי למד אנרג'י בין החודשים ספטמבר 2014 לינואר 2015, והתוצאות פורסמו במהלך 2015.

PEIC 2.0

טכנולוגית PVFILE - טכנולוגיה לאיתור כשלים במערכות פוטו-וולטאיות מפותחת בידי למד אנרג'י טכנולוגיות משנת 2017 עד 2019. דרך השימוש בטכנולוגיה זו ניתן ליצור כלי אולטימטיבי עבור בעלי מערכות פוטו-וולטאיות, אשר מבצע מקסימיזציה של רווח תפעולי ואופטימיזציה של הוצאות. נושא מקסימיזציה של רווח מבוצע דרך איתור כשלים פנימיים וחיצוניים ופקטורים של סיכון במערכת אנרגיה בעזרת אנליזת מידע מתקדמת ולמידה חישובית. הפחתת הוצאות מושגת דרך מתן התראות חכמות, שמאפשרות לבעלי מערכת האנרגיה סולארית תגובה מהירה ובחירה בפתרון האופטימלי ביותר. הטכנולוגיה מתמקדת במערכות פוטו-וולטאיות עם ממירים מיני-מרכזיים, בהן שיטות הבקרה הקיימות לא יעילות וקיים קושי לבצע בדיקה טכנית מקצועית תדירה, ואילו תקלות מערכת מצטברות לאורך השנים. במסגרת המיזם בוצע פיילוט, כאשר הטכנולוגיה ייושמה בהצלחה על מערכות פוטו-וולטאיות מסחריות במרכז הארץ על מנת לאבחן תקלות במערכת והושג שיפור מהותי בביצועים. הטכנולוגיה נמצאת כעת בשימוש בפלטפורמה מסחרית.

PEIC 2.0

טכנולוגית ויסופט VESOFT - פרויקט מחקר שעוסק באופטימיזציה של תכנון מושבים לכלי רכב בתרחישי תחבורה עתידיים. הפרויקט החל בשנת 2017, על מנת לבחון את נושא מספר המושבים האופטימלי ברכבים וכן גודל הרכבים כנגזרת מזה בתרחישי תחבורה אורבניים עתידיים. המחקר שואף לענות על אתגר תכנון גדול אמצעי התחבורה בעתיד, בהתחשב בהשפעה של טכנולוגיות תחבורה חכמה ומהפכה בתשתיות, לרבות נושא יישום הרכב האוטונומי ורכב משותף בשילוב עם טכנולוגית הנעה חשמלית. האופטימיזציה נבחנת בפרספקטיבה של צריכת אנרגיה, זמן נסיעה ותפיסת מקומות נסיעה כפקטור חשוב לתכנון ערי העתיד, עבור יצרני רכב, מנהלי ציים של רכבים וספקי אנרגיה.