סקירה ואנליזה

סקירה ואנליזה

• סקירה וניתוח של משק האנרגיה ושוק הסחורות.

• בחינת תחרותיות של טכנולוגיות ומיזמים לצורכי השקעה.

• הערכת סיכונים למשק האנרגיה, לרבות שימוש באנליזה לא לינארית (non-linear predictive analysis).

• יעוץ אסטרטגי לחברות ומקבלי החלטות בנושאי אנרגיה, משאבים ותשתיות.

למד אנרג'י מבצעת סקירה ואנליזה (ניתוח) של משק האנרגיה ושוק הסחורות, לרבות שווקי דלקים פחממניים (נפט, גז טבעי, פחם וכו'), מוצרי אנרגיה חלופית (פאנלים סולאריים, סוללות ליתיום-יון וכו'). ומגמות בתשתיות. למד אנרג'י טכנולוגיות עוסקת גם בהערכת סיכונים למשק האנרגיה, לרבות שימוש באנליזה לא לינארית (non-linear predictive analysis).

בקשת פרטים נוספים

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.