תחזית למחירי הנפט לשנת 2016

לקראת סוף השנה האזרחית, למד אנרג'י מביאה את גרסתה לתחזית מחירי הנפט בשנת 2016. התחזית מתייחסת למחיר סל נפט ממוצע המיוצר במדינות אופ"ק, כך שאינו מתייחס למחיר הנפט שנצרך בישראל, שלרב קשור למחיר נפט מסוג ברנט. כידוע אנו נמצאים מזה יותר משנה בסביבה של ירידה דרסטית במחיר הזהב השחור - תקופה שבטווח הבינוני שמנותח כאן מהווה סוג של שינוי כיוון. בהקשר זה, קודם כל כמה מילים על שוק הנפט: סקטור הנפט מהווה שוק אדיר, שמגלגל כמעט ארבעה מיליארד דולרים ביום גם בימים אלה של מחירים נמוכים, וזה לא כולל השקעות ועלויות עקיפות. בשנה אחת מכירות הנפט בעולם מגיעות לסדר גודל של 3.2 טריליון דולר, שזה כארבעה אחוזים מהתוצר העולמי. למרות שחשיבותו יורדת, הנפט עדיין מהווה חלק ארי מבסיס משק האנרגיה בעולם - כיום חלקם של נוזלי הנפט בהפקת אנרגיה ראשונית הוא כ-30%, והנפט הגולמי הקונבנציונלי עדיין מהווה את החלק הדומיננטי בהם. זה משמעותית פחות מאז שנפט היה אחראי לאספקת 50% מאנרגיה ראשונית במהלך שנות השבעים, אך עדיין קריטי לכלכלה העולמית. הנפט בעיקר חיוני לתחבורה העולמית, אם כי יש לתזקיקי נפט עדיין שימוש להפקת חשמל, לתעשייה, לחימום וכמובן לתעשיית הפלסטיקה והקוסמטיקה בתור שמנים ופולימרים.

תחזית המחיר מתבססת על אקסטרפולציה במודל מתמטי שמשכלל את מגמת מחיר הנפט ב-15 השנים האחרונות. אנו כמובן מניחים כי האקסטרפולציה הפולינומיאלית של המגמה במחירי הנפט היא מספיק קרובה בטווח קצר של שנים בודדות. מודל זה של תחזית מכונה "אנליזה לא לינארית", והוא מאפשר לתת תחזיות לטווח מוגבל בתנאים של סבירות גבוהה לעקביות הנתונים. זוהי אינה שיטה מושלמת ונמצאת בשימוש מועט אצל הכלכלים, אך היא הרבה יותר אובייקטיבית מניתוח פונדמנטלי והרבה יותר אמינה משיטת "עסקים כרגיל" שמשמשת את רב המודלים, אך לרב שוגה. בהקשר של 2015 ניתן להגיד כי התחזית בשיטת אנליזה לא לינארית לפי פולינומים מדרגה ראשונה (120 דולר לחבית עם סטיית תקן 11), שנייה (118 דולר לחבית עם סטיית תקן 11) ושלישית (94 דולר לחבית עם סטיית תקן 10) סטו בצורה משמעותית מהתוצאה בפועל (מחיר ממוצע 49.7 דולר לחבית), ועל כן זו שנה יוצאת דופן בציר הרב השנתי, ואילו כמעט בכל השנים שלפני כן במהלך העשור וחצי האחרונים התחזית בשיטה זו דייקה למדיי.

בקיום ההנחה שלעיל אפשר לבצע מספר התאמות פולינומיאליות לסדרת הנתונים הקיימת של מחיר שנתי ממוצע של סל נפט מדינות אופ"ק. בהתאמה פולינוציאלית ראשונה לשנת 2016 נקבל תחזית למחיר חבית ממוצע של 109 דולר עם סטיית תקן 20 ואיכות התאמה 0.59; עם התאמה פולינומיאלית מסדר שני נקבל 76 דולר לחבית עם סטיית תקן 16 ואיכות התאמה 0.74; עם התאמה פולינומיאלית מסדר שלישי נקבל 36 דולר עם סטיית תקן 12 ואיכות התאמה 0.84. נוותר על התאמה של פולינומים מדרגה גבוהה יותר במודל זה. בסך הכל מניתוח מתמטי פשוט זה קיבלנו טווח רחב למדיי של תוצאות – יציבות יחסית במחיר נמוך לפי פולינום מדרגה שלישית, לעומת עלייה חדה לפי פולינומים מדרגה ראשונה ושנייה. על פניו, כמו ברב המקרים של שימוש באנליזה לא לינארית - אין זו תחזית מדויקת, שהרי מדובר בסך הכל בתיאור טווח עם הסתברות סטטיסטית ובכל אחד מהתרחישים מתואר טווח סטיית תקן שמכסה 68% מההסתברויות לאותו התרחיש. יש לציין שההתאמה הטובה ביותר היא לתרחיש התאמת פולינום מדרגה שלישית, אך שכלול כל שלושת התרחישים הוא משימה מתמטית מורכבת למדיי. בכלליות ניתן להגיד בהערכה גסה שבשכלול התרחישים, מחיר הנפט צפוי לעלייה לכיוון ממוצע שנתי של 45-65 דולרים בשנת 2016, שזו עלייה בינונית ביחס למחיר נפט של כ-32 דולרים לחבית בסוף דצמבר 2015.

באיור: מחיר סל הנפט השנתי הממוצע של אופ"ק 2001-2015 והתאמות מתמטיות בדרגה פולינומיאלית ראשונה, שנייה ושלישית לפונקציית המחיר השנתי הממוצע.

הבהרה:

המידע המוצג לעיל מהווה סקירה אינפורמטיבית כללית ואינו מהווה יעוץ מכל סוג שהוא בהקשר של השקעות הון, ניירות ערך או כל מכשיר פיננסי אחר. למען הסר ספק, המחבר אינו יועץ השקעות, כך שתוכן מסמך זה אינו מהווה המלצה לפעולה פיננסית כל שהיא. יודגש, כי על הקורא לבדוק ולאמת את תוכן הסקירה לפני הסקת מסקנות, מכיוון שעלולה להתרחש אי הבנה של החומר הכתוב בידי הקורא, עלולות ליפול שגיאות בנתונים וכתוצאה גם טעויות מסוימות בניתוח. המידע בסקירה הנ"ל וכל חלק שבו, כולל גרפים וניתוחים, מוגן על פי חוק זכויות היוצרים בישראל התשס"ח 2007, ואין להשתמש בתוכן הנ"ל ללא אישור בכתב מלמד אנרג'י לכל מטרה שהיא. גרפים ואיורים ממקורות חיצוניים הם בהתאם להרשאת זכויות היוצרים ועם ציון המקור; כל שימוש בהם הוא באחריות הקורא ובהתאם לתנאים של היוצר.