בחינת השפעתם של רכבים דו-גלגליים חשמליים על צריכת הנפט הלאומית

כותרת הסקירה הזו עלולה לחלק מהקוראים להרים גבה, אך כאן תיפרס מתודולוגיה לבחינת השפעת תחבורה דו-גלגלית חשמלית על צריכת תזקיקי הנפט של ישראל. קודם כל, זה בהחלט הגיוני שאם נשתמש ברכבים חשמליים במקום רכבים בעלי מנוע בערה פנימי, הרי חד משמעית נחסוך בצריכת הנפט. ההנחה הזו לא תקפה לגבי רכבים חשמליים דו-גלגליים, שהרי בפועל ברבם אינם מחליפים כלי תחבורה בעלי מנוע בערה פנימית כמו קטנועים, אלא באים במידה רבה בנוסף לכלי התחבורה הקיימים על כבישי הארץ. למרות זאת, עם העלייה החדה בשימוש באופניים חשמליים, יש מקום לבחון עד כמה יש הפחתה בנסוע של רכבים משפחתיים שאימצו זוג אופניים חשמליים, לעומת הפחתה בשימוש בתחבורה ציבורית, ואולי אף הפחתה בהליכה רגלית או רכיבה באופניים רגילים.

תופעת האופניים החשמליים לא הייתה באמת צפויה בידי עתידנים שדיברו על עתיד התחבורה בעולם, אבל עם עובדות אין להתווכח. הוזלה במחירי סוללות ליתיום במקביל לרעיון לשלבם מנוע עזר לאופניים הביאה לנו אופנעים חשמליים שדוהרים על מדרכות הערים. בין אם אלה בני עשרה או אנשים בוגרים, האופניים החשמליים מביאים כיום אנשים לבית ספר, לעבודה ולתחביבים. לא מדובר בתופעה שולית, אלא כבר ממש במיינסטרים, וניתן כבר למדוד את מספרי זוגות האופניים החשמליים בישראל בסדרי גודל שאנו רגילים מעולם הרכב. – עשרות אלפים כלים חדשים בשנה. התשתיות בישראל לא מוכנות לקלוט את התופעה הזו וגם לא הרגולציה. ברב הערים אין עדיין שבילי אופניים, וגם אם כן המונים דוהרים על אופניהם במהירות שמגיעה גם לארבעים קמ"ש על מדרכות ועל כבישים – לעיתים ללא אמצעי זהירות או ידע בחוקי התנועה.

לפני שנפרוס פה כמה רעיונות למדידת ההשפעה, להלן כמה פרטים על סקטור התחבורה. רב האנרגיה המשמשת לתחבורה מקורה כמובן בנפט, אשר תזקיקיו משמשים את התחבורה הימית, האווירית והיבשתית. עם מעבר משק החשמל בישראל לגז טבעי ותחילת חיבור מפעלים תעשייתיים לרשת הגז הטבעי בישראל, הנפט הפך כמעט לחלוטין לנחלת התחבורה. הגדול ביותר מבין תחומי התחבורה היבשתי, האחראי לכ- 80% מסך צריכת האנרגיה בתחבורה, וניתן לחלק אותו ברזולוציה גבוהה יותר לתת-תחומים של הרכבות, רכבי משא, אוטובוסים, רכבים מיוחדים לחקלאות ותעשייה, רכבים ארבע-גלגליים פרטיים ומסחריים ורכבים דו-גלגליים פרטיים. רכבים ארבע-גלגליים פרטיים ומסחריים מהווים 80% מכלי הרכב ואחראיים לסדר גודל של 60% מסך צריכת האנרגיה בכל סקטור התחבורה - הימית, האווירית והיבשתית. רכבים ארבע-גלגליים פרטיים הם רב רבם של הרכבים הארבע-גלגליים הקלים והם צורכים 40-50% מסך האנרגיה בתחבורה במדינה שלנו. היות ואופניים חשמליים, ובמידה פחותה יותר אופנועים חשמליים משמשים לתחבורה פרטית, אזי זה התחום שבו יש לזהות את ההשפעה. אנו כמובן מניחים כי גם אם ישנה השפעה עקיפה על תחבורה ציבורית - אין מדובר בשינוי לוחות זמנים ופעילות של אוטובוסים ורכבות, כך שאין כאן אפקט משמעותי.

את המספרים של האופניים החשמליים אנו יודעים – מדובר ביבוא שהחל בשנת 2010 ותחילה הסתכם באלפים בודדים של זוגות אופניים בשנה. בשנת 2013, המספר כבר קפץ ל- 33 אלף זוגות ואילו בשנת 2014 ל- 73 אלף זוגות. בהנחה ששנת 2015 הביאה להתייצבות מסוימת במגמה, עדיין מדובר בכמעט 200 אלף זוגות אופניים חשמליים על כבישי הארץ. בישראל יש 2,457 אלף רכבים פרטיים ורק 124 אלף אופנועים (נכון לשנת 2014). הנסוע הממוצע של רכב פרטי בישראל עומד על 16,800 ק"מ לשנה ואילו רכב דו-גלגלי נוסע כ- 9,000 ק"מ לשנה (נכון לשנת 2011). על פניו, הגיוני להניח שבעלי האופנועים ישקלו להחליף לחלוטין את רכבם באופנוע או אופניים חשמליים ואילו בעלי הרכבים הפרטיים הארבע-גלגליים בעיקר יפחיתו בנסיעות כתוצאה מרכישת אופניים חשמליים למשפחה. הפחתה כזאת תתבטא למשל בנסיעה של בני עשרה באופניים חשמליים לבית ספר, לחוגים ולבילויים – מה שיפחית מהצורך של ההורים להסיעם.

כאן הזמן לבצע כמה הנחות תאורטיות לחלוטין שיש כמובן לבדוק בסקרים בשביל לקבל נתונים מהימנים, אך בתרגיל מחשבתי שכזה נקבל סדרי גודל של השפעת תחבורה דו-גלגלית חשמלית על צריכת נפט לאומית. בהנחה למשל שרבע מבעלי האופנועים החליפו לאופנוע חשמלי או רכשו אופניים חשמליים במקום – זה יתבטא בירידה של כ- 0.4% בצריכת תזקיקי נפט ברמה ארצית. אם נבדוק את מספר ילדים בני עשרה בישראל בישובים עירוניים, שם בעיקר יש שימוש באופניים חשמליים – נגלה שלפי הלמ"ס בערים בני 20,000 תושבים שלאורך רצועת החוף המישורית יש 226 אלף בני 15-19. נניח כי מחצית זוגות האופניים החשמליים בארץ נמצאת בידי הצעירים הללו שחוסכים להורים נסיעות והחצי השני אצל אכלוסיה בוגרת יותר שמוותרת על הליכה ותחבורה ציבורית. אם כן נניח גם כי 100 אלף אופניים חשמליים אצל בני עשרה חוסכים למחצית בתי האב 5 ק"מ נסיעות ביום, כאשר ברור שלא לכולם באמת יש רכב כאלטרנטיבה ולא כולם נוסעים כל יום. בחשבון פשוט נקבל כי אופניים חשמליים תאורטית יכולים להביא לירידה של כ- 0.1% בצריכת תזקיקי הנפט בישראל. סך הכל, אם כן, מדובר כיום בחיסכון של סדר גודל של 0.5% מצריכת הנפט, אך החשבון הזה יכול עוד לגדול עם המשך העלייה בשימוש באופניים חשמליים. לסיכום, יש להזכיר כי מדובר בסך הכל בתרגיל מחשבתי ואת תוצאותיו יש לאשרר במחקר מעמיק יותר עם סקרים בנושא שימוש באופניים חשמליים.