מבחן ביצועים השוואתי למערכות עקיבה פוטו-וולטאיות

במסגרת פרויקט PEIC 2.0 של למד אנרג'י נבדקו נתוני תפוקה של מערכות עקיבה פוטו-וולטאיות (טראקרים) באזור העמקים בצפון הארץ ובוצעה השוואה של התפלגות ביצועיהן מול תוחלת תפוקת מערכות פוטו-וולטאיות בזווית קבועה. כן מערכות העקיבה והמערכות בזווית קבועה ששימשו להשוואה פועלות בטכנולוגית ממיר מרכזי. נמצא שלמערכות עקיבה יש תפוקה שנתית, הגבוהה ב- 21.6% ביחס לתוחלת תפוקה אזורית של מערכות פוטו-וולטאיות בזווית קבועה. זאת, לפי השוואת נתוני תפוקה חודשיים במשך שנתיים רצופות (ספטמבר 2012 עד אוגוסט 2014 כולל). הפרש תפוקה זה לטובת מערכות עקיבה נמצא משמעותי ומובהק סטטיסטית. מערכות העקיבה שנדגמו במסגרת המחקר היו מערכות בקבוצת גודל 15 קו"ט (ברמת דיוק של 20%), אם כי יש לציין שההשוואה נעשתה מול מערכות בזווית קבועה בגודל 50 קו"ט. זאת, כיוון שהמדגם של מערכות 50 קו"ט היה גדול יותר מזה של מערכות 15 קו"ט באזור העמקים וכן כיוון שלפי מסקנות ניתוח נתוני התפוקה של מתקנים פוטו-וולטאיים ברחבי הארץ במסגרת פרויקט PEIC 2.0, לא קיים הבדל משמעותי בין תפוקת מערכות 50 קו"ט לבין תפוקת מערכות 15 קו"ט באותו אזור גאוגרפי.

פער הביצועים בין מערכות עקיבה למערכות זווית קבועה נמצא עומד על 21.6% לטובת מערכות העקיבה. בהתחשב שהקבוצות היו בלתי תלויות, הפער היה מובהק סטטיסטית במבחן t (בהנחת Pvalue < 0.05). ברזולוציה חודשית, תוספת תפוקה מקסימלית נמדדה בחודשים אפריל ומאי, אם כי הדבר לא היה חד משמעי. התפוקה החודשית במערכות עקיבה שנדגמו הגיעה למקסימום של 39.5±1.5% מעל תוחלת התפוקה האזורית של מערכות זווית קבועה; מינימום תוספת תפוקה חודשית במערכות עקיבה היה 5.5±3.5% בהתאמה. התוצאות מתיישבות היטב עם התאוריה כי מערכות עוקבות יכולות להביא עד 40% יותר תפוקה ביחס למערכות פוטו-וולטאיות בזווית קבועה, אך יחד עם זאת בהסתכלות אינטגרטיבית מדובר בפועל בתוצאות שיפור צנועות יותר של כ- 20% במהלך שנה קלנדרית, כיוון שבחודשים מסוימים אין שיפור משמעותי בביצועים.

איור 1. השוואת התפלגות תפוקת מערכות עקיבה מסוג ממיר מרכזי בגודל 15 קו"ט (סגול) מול התפלגות תפוקת מתקנים פוטו-וולטאיים בזווית קבועה בגודל 50 קו"ט (כחול) באזור העמקים בצפון הארץ - מדובר בפער של 21.6% בתוחלת בין שתי הקבוצות.