למד אנרג'י מרחיבה את המחקר בנושא תפוקת מתקנים פוטו-וולטאיים בישראל

מחקר בנושא תפוקת מתקנים פוטו-וולטאיים בישראל

למד אנרג'י מרחיבה את המחקר בנושא תפוקת המתקנים הפוטו-וולטאיים בישראל. חקר תפוקת מתקנים פוטו-וולטאיים בישראל אינו נושא חדש, אך העיסוק בו עד לאחרונה היה מוגבל בעיקר לאקדמיה, לרבות עבודה ארוכת השנים במכון לחקר המדבר של אוניברסיטת בן-גוריון בקמפוס שדה בוקר. עם תחילת פריסת מערכות סולאריות מחוברות רשת בשנת 2008, הפך הנושא של הערכת תפוקת חשמל בטכנולוגיה סולארית פוטו-וולטאית גם רלוונטי למשק החשמל. מאז ועד כה, מספר גופים בישראל עסקו בניתוח תפוקה בתנאי שדה של המערכות הרבות שהותקנו ברחבי הארץ, ביניהם למד אנרג'י באמצעות פרוייקט PEIC וחברה ישראלית נוספת מטעם תכנית PVPS הבינלאומית. את השלב הראשון של ניתוח תפוקת מתקנים פוטו-וולטאיים בישראל ביצעה למד אנרג'י עוד בשנת 2012, אז נסקרו נתוני ייצור חשמל של 22 מערכות סולאריות באזורים שונים בישראל במהלך פעילות של כשנתיים. תוצאות מחקר זה נוצלו לצורך הכנת מודל ביצועים (מודל PEIC 1.0), שמשמש את למד אנרג'י לצרכי תכנון טכנו-כלכלי של מערכות סולאריות, על ידי חיזוי תפוקה של מתקנים לטווח בינוני. בחלוף שנתיים מאז המחקר הראשוני בנושא ועם הצטברות נתוני ייצור חשמל מקיפים יותר, למד אנרג'י החלה בפרוייקט המשך בספטמבר השנה. במחקר השני, היקף הסקירה יעלה ליותר מ-100 מערכות במהלך פעילות של ארבע שנים.

בחינת קורלציה בין קרינת השמש בפועל באזורים אקלימיים שונים בישראל לבין ביצועי מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות מאפשרת לבחון סיכונים אקלימיים, העשויים להשפיע על ביצועי מערכות ייצור אנרגיה מסוג זה. המחקר כולל אנליזה של הקשר בין קרינה לביצועים בתקופה שבין מרץ 2010 לאוגוסט 2014 והוא מהווה בחינה כמותית מקיפה של ייצור אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בישראל. המחקר מאפשר גם לבחון את חשיבות בחירת הרכיבים האלקטרוניים והתכנון ההנדסי והטכנולוגי במערכות PV בפרספקטיבה של תפוקת חשמל במערכת לאורך זמן, ובכך לאתר אלמנטים מהותיים לתכנון מיטבי של מערכת סולארית פוטו-וולטאית. מטרה סופית של הפרויקט היא לייצר מודל מתקדם לחיזוי תפוקה של מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות לפי אזורים אקלימיים בישראל לטווח קצר ובינוני, תוך התחשבות בסיכונים האקלימיים (מודל 2.0 PEIC). הפרויקט המחקרי מתבצע על ידי למד אנרג'י בין החודשים ספטמבר 2014 לינואר 2015, והתוצאות צפויות ברבעון הראשון של 2015.