ניהול פרויקטים ויעוץ

•  ניהול פרויקטים במיזמי מחקר ופיתוח תעשייתי אפליקטיבי.

• בדיקת נאותות ומדרגיות למיזמים עתירי ידע בתעשייה.

• יעוץ אסטרטגי לחברות ומקבלי החלטות בנושאי אנרגיה, משאבים ותשתיות.

• פיתוח עסקי למיזמים חדשניים, עם התמחות באנרגיה, תחבורה ותשתיות.